• IMG_1333
 • IMG_1650
 • IMG_1678
 • DSC02505
 • IMG_2694
 • IMG_2720
 • IMG_0146
 • IMG_1569
 • IMG_1567
 • IMG_2838
 • IMG_0444
 • IMG_2328
 • IMG_0501
 • IMG_2348
 • IMG_1386
 • IMG_288813
 • IMG_2051
 • IMG_2200
 • IMG_2224
 • IMG_2183
 • IMG_2274
 • IMG_2288
 • IMG_2054
 • IMG_2154
 • IMG_2260
 • IMG_2229
 • IMG_2234
 • Photo0537
 • Photo0580
 • Photo0607
 • SAM_0294
 • IMG_0009
 • IMG_0960
Tin nổi bật
Tin nổi bật
XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC LÀ MỘT VIỆC LÀM ĐỂ GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN NỀN GIÁO DỤC
             Để làm tốt công tác XHHGD cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xã hội hóa giáo dục. Trong nhà trường, tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục là các tổ chức, các cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vì vậy, để làm tốt công tác xã hội hóa, nhà trường phổ biến tới cán bộ, giáo, nhân viên một số văn bản như: Nghị quyết số ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0